ראש השנה
בהתרוממות רוח וקדושת החג
במגוון אתרי אירוח
בירושלים
בכינר ובלביא


שבתות שמחה וקהילה
מחלקת אירועים
עם שירות מעל ומעבר
תארגן עבורכם את השמחה
במגוון בתי אירוח בכל הארץ


המיזם החדש
לגילוי עם ושרשיו
סדרות סיורי איכות
בנתיבי ארץ חדשה גם ישנה
ע"י טובי המדריכים



בין קודש לנוף - סופישבוע
עם טובי המרצים
בכל רחבי הארץ
שבתות תוכן וערכים
מחברים תורה עם ארץ
למשפחות ולקבוצות
ראש השנה
בהתרוממות רוח וקדושת החג
בעלי תפילה מנוסים
אווירה דתית לאומית
פנסיון משולב
שיעורים וסיורים