זמרושלם - וסיירו בה
איכות סיור וזמר
עם טובי מדריכי ירושלים
ועם פסטיבל הכליזמרים


הנופש התורני
במלון "ניר עציון"
כ"ח תמוז - ב' אב
(15-18.7.15)


ראש השנה
בהתרוממות רוח וקדושת החג
במגוון אתרי אירוח
בירושלים
בכינר ובלביא


בין קודש לנוף
סדרת שבתות התוכן
בבתי מלון והארחה
הרצאות וסיור מודרך


שבתות שמחה וקהילה
מחלקת אירועים
עם שירות מעל ומעבר
תארגן עבורכם את השמחה
במגוון בתי אירוח בכל הארץ


המיזם החדש
לגילוי עם ושרשיו
סדרות סיורי איכות
בנתיבי ארץ חדשה גם ישנה
ע"י טובי המדריכיםנסייר - מיטב המדריכים
ופסטיבל הכליזמרים
ז'אבו ארליך
אלידע בר-שאול
ד"ר דוידסון, הרב יצחק לוי, אוריאל פיינרמן
ופסטיבל הכליזמרים
הנופש התורני - המרכזי
במלון "ניר עציון"
נופש עם תוכן, באווירה דתית ובאוויר כרמלי
הרצאות ותכניות ערב
סיורים מודרכים
לבעלי 4X4
מגוון חוויות שטח
זה זמן נגב
למר סבא והורקניה
בין שדרות לאופקים
מזיכרון יעקב לכרמל ויזרעאל
ראש השנה
בהתרוממות רוח וקדושת החג
בעלי תפילה מנוסים
אווירה דתית לאומית
פנסיון משולב
שיעורים וסיורים
לבעלי 4X4
מעיינוש
מסלולים בדגש מעיינות
ארץ, אתרים ואתגרים
קטעים נבחרים
ממסעות חוצה ישראל