שבועות בירושלים
בסמוך לביה"כ הגדול
במרחק הליכה מהכותל
שיעורים וסיורי חג


שבת הארץ הטובה
כמיטב המסורת
נתאחד בפר' "שלח"
לספר בשבח הארץ
במגוון בתי הארחה בכל הארץ


הנופש התורני
במלון "ניר עציון"
כ"ח תמוז - ב' אב
(15-18.7.15)


בין קודש לנוף
סדרת שבתות התוכן
בבתי מלון והארחה
הרצאות וסיור מודרך


שבתות שמחה וקהילה
מחלקת אירועים
עם שירות מעל ומעבר
תארגן עבורכם את השמחה
במגוון בתי אירוח בכל הארץ


המיזם החדש
לגילוי עם ושרשיו
סדרות סיורי איכות
בנתיבי ארץ חדשה גם ישנה
ע"י טובי המדריכיםשבועות בירושלים
בסמוך לביה"כ הגדול
במלון המלך שלמה
מלון מונטיפיורי
ובמלון לב ירושלים
שיעורים וסיורי חג

שבת הארץ הטובה
בשבח הארץ
פר' שלח - 12.6.15
כנגד דיבת המרגלים
עם מיטב המרצים
ובמגוון אתרים
לבעלי 4X4
מגוון חוויות שטח
זה זמן נגב
למר סבא והורקניה
בין שדרות לאופקים
מזיכרון יעקב לכרמל ויזרעאל
הנופש התורני - המרכזי
במלון "ניר עציון"
נופש עם תוכן, באווירה דתית ובאוויר כרמלי
הרצאות ותכניות ערב
סיורים מודרכים