גבת
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

גבת

ג - גבת (gevat):

ישוב קדום בדרום הארץ המוזכר בירושלמי:

אמר ר׳ יוחנן מגבת ועד *אנטיפרס ששים ריבוא עיירות היו והקטנה שבהן היתה בית שמש״
(ירושלמי תענית ד, מגילה א׳). *[אנטיפטריס - ליד ראש העין).

״אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר׳ עקיבא מגבת ועד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה והיה העולם שמם, עד שבא ר׳ עקיבא אצל רבותינו ושנאה להם״ (יבמות ס״ב).

(כמה זה מתאים לימינו אלה).

כנראה ש-גבת היתה בגבול המדבר, על פי שבענין המצורע: ״וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות... וטהרו ושלח את הצפור החיה על פני השדה״ (ויקרא, י״ד).

ומביאה הגמרא ברייתא, ״לכדתניא: שדה - שלא יעמוד ביפו ויזרקנה לים, בגבת - ויזרקנה למדבר״.

ומסביר רש״י: בגבת - חומתה על המדבר, והתורה אמרה - שדה״ (קידושין נ״ז).

וילנאי - כותב שאולי היתה במקומה של ניצנה. לא הצלחתי למצוא לכך מקור.

אולי מהפסוק ביהושע (ט״ו, ג׳) המתאר את הגבול הדרומי של שבט יהודה בה מצויינת קדש ברנע (כיום מושב בפיתחת ניצנה) הסמוכה לניצנה הקדומה.

(כל זאת להבדיל - מקיבוץ ״גבת״ אשר בעמק יזרעאל, שמקור שמו: ג׳בתא).

עבור לתוכן העמוד