הבוכים
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

הבוכים

ה - הבוכים (habochim): 

שם מקום כנראה בסביבת בית אל:

"ויעל מלאך ה׳ מן הגלגל אל הבכים, ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם ואמר לא אפר את בריתי אתכם לעולם..."

"ויקראו שם המקום ההוא בכים, ויזבחו שם לה׳״ (שופטים ב׳).

בתרגום השבעים: "ויעל מן הגלגל אל הבכים" מתרגם: אל בית-אל.

כנראה מסורת היתה בידי המתרגמים שהבוכים הסמוכה לבית-אל.

עבור לתוכן העמוד