זיפרון
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

זיפרון

ז - זפרון (Zifron):

ישוב קדום מתקופת המקרא.

״זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה...ויצא הגבל זפרונה והיו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון״ (במדבר ל״ד).

כנראה שר׳ עקיבא ביקר בה, כפי שמופיע בגמרא בדיון בענין גזל הגוי ומשפט המתקיים בין כנעני :

דרש ר׳ עקיבא כשבא מזפירין מנין לגזל כנעני שהוא אסור...״ (בבא קמא קי״ג).

וכן בענין גזל הגר:

דרש ר׳ עקיבא כשבא מזפרן בגזל את הגר...(תוספתא בבא קמא י׳).

ובמקום נוסף בענין טהרתן של קנקנים של נכרים, ושם מסופר על ר׳ עקיבא שהפעם הלך לאותה זיפורין וכנראה למד מהנכרים שם לגבי שיטתם בטיפול בקנקנים הללו (ירושלמי, עבודה זרה ב׳).

חלוקות הדעות היכן היא זפרונה, אך ברור שהיתה באזור החרמון - בניאס.

עבור לתוכן העמוד