חושא
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

חושא

ח - חושה (Chusha):

ישוב קדום מתקופת המקרא - אולי נשמר שמו חוסאן.

״ופנואל אבי גדור ועזר אבי חושה, אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם״ (דברי הימים א׳, ד׳).

ואם נאמר חושה זה שמו של אדם? בואו נראה:

״ויהי אחרי כן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים, אז הכה סבכי החשתי (שמואל ב׳, כ״א).

אברבנאל מסביר: לדוד היו שלושה גיבורים, שהיו ממונים על 30 שרי החיילים וביניהם: ״עשאהל - אחד, אלחנן בן דודו מבית לחם - שניים, שמה החרודי - שלושה... ומבני החושתי שהוא סבכי החושתי - שמונה...״.

יתכן מאד שנשמר שמו של חושה תחת השם חוסאן בה נמצאו שרידים ישראליים.

הסמיכות בפסוק בדברי הימים הנ״ל של ״עזר אבי חושה״ ל״בני חור בכור אפרתה״ - יתכן וגם זה מביא למסקנה - חוסאן = חושה המקראית.

אגב: סבכי החושתי - מופיע בעוד כמה מקומות בשמואל ובדברי הימים.

 

עבור לתוכן העמוד