יבלעם
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

יבלעם

י - יבלעם (Jbleam):

ישוב קדום בשומרון:

בחלוקת הארץ בגורלות בימי יהושע, נכלל היישוב יבלעם בנחלת חצי שבט המנשה ממערב לירדן.

חצי שבט המנשה נחלו בגלעד ובבשן:

ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף... למכיר בכור מנשה אבי הגלעד... ויהי לו הגלעד והבשן״ (יהושע י״ז).

וחצי שבט המנשה הנותרים נחלו ממערב לירדן:

״ויהי גבול מנשה מאשר, המכמתת אשר על פני שכם...אל יושבי עין תפוח (מוכר לכולנו)... וירד הגבול נחל קנה (גם הוא מוכר לנו), נגבה לנחל ערים האלה לאפרים... וגבול מנשה מצפון לנחל...״ (שם).

גבולות נחלת מנשה - נושקות לנחלת יששכר בצפונה ולגבול נחלת אשר במערבה:

״ויהי למנשה [בין] ביששכר ובאשר: בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת יושבי דאר ובנותיה (שם).

בכיבוש הארץ, שבט המנשה - התקשה לכבוש את יבלעם:

״ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה... ואת יושבי יבלעם ואת בנותיה...״ (שופטים א׳).

יבלעם נקראה גם בלעם:

״וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה, ואת בלעם ואת מגרשיה״ (דבה״י א׳, ו׳).

יבלעם זו, נזכרה גם במלחמה בין מלך יהודה - אחזיה, למלך ישראל - יהוא, בתקופת המלכים:

״ואחזיה מלך יהודה ראה וינס דרך בית הגן, וירדף אחריו יהוא ויאמר גם אותו הכהו אל המרכבה במעלה גור אשר את יבלעם וינס מגידו וימת שם״ (מלכים ב׳, ט׳)

[ה׳ ישמרנו ממלחמת יהודים ביהודים].

והיכן היא יבלעם - בלעם הזו?

בצפון הרי שומרון המשתפלים לכוון ג׳נין בסמוך לכביש שכם ג׳נין - חורבה בשם בלעמה, נמצאו בה חרסים מחקופת המקרא.

נמצאה גם בחורבה - מנהרה של כ- 30 מ׳ המובילה למעיין ׳עין-נג׳ר׳, ששורטטה ע״י המהנדס גוטליב שומאכר מתחילת המאה ה- 20.

עבור לתוכן העמוד