ניות
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

ניות

נ - ניות (Naiot):

אנחנו מכירים את שכונת ניות בירושלים, אך אנחנו היום ב- ניות אחר:

"ודוד ברח וימלט ויבא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא ושמואל וישבו בניות"

(שמואל א׳, י״ט).

סיפור המאורע: שאול רוצה להמית את דוד, נודע הדבר למיכל והבריחה את דוד דרך החלון, ובמיטתו הניחה תרפים ושמיכות וכיסתה. שאול שולח שליחים לקחת את דוד, ומיכל אומרת להם - חולה הוא. בכ״ז שאול מבקש להביא אליו את דוד למיטת חוליו, ומתגלית ״רמאותה״ של מיכל. איכשהו מיכל יוצאת מהתסבוכת. ודוד כאמור בפסוק הנ״ל נמלט אל הרמה אל ניות.

הפסוק הבא: ״ויגד לשאול לאמר, הנה דוד בניות ברמה״.

שואל רבא בגמ׳: ״וישבו בניות ברמה״, מה ענין ניות לרמה? ודורש רבא: ״אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם״ (זבחים נ״ד).

מסביר רש״י: ״נויו של עולם: ישבו למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה״.

״כתיב: "וקמת ועלית אל המקום״, מלמד שביה"מ גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות״ (שם).

והיכן היא ניות? - כפר א-ראם מצפון לירושלים.

שנזכה ״למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבנין עירך, וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים...ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו״ (מן האגדה).
עבור לתוכן העמוד