עין סוכר
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

עין סוכר

ע - עין סוכר (Ein-Socher):

אנחנו מתקרבים לספירת העומר ואכן המקום קשור לכך.

ישוב קדום שעל שמו נקראת גם הבקעה בה הוא נמצא בקעת עין סוכר.

״מעשה שבא עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר״ (מנחות ס״ד).

לאלו מאיתנו שלא זוכרים את הסיפור:

ת״ר כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלין דינרין בקופה ומעלין להם תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמה יוונית לעז להם בחכמת יוונית. אמר להם כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה. אותה שעה אמרו אגם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית. ועל אותה שנה שנינו מעשה שבא עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר (מנחות ס״ד, סוטה מ״ט).

סיפור נוסף על עין סוכר בירושלמי :

הקדמה: ״פתחיה זהו מרדכי. ולמה נקרא שמו פתחיה? שהיה פותח דברים ודורשן ויודע בשבעים לשון״.

״אמר ר׳ חסדא פעם אחת יבשה ארץ ישראל ולא ידעו מהיכן להביא עומר. ובא אדם אילם, שם ידו האחת על גגות ויד שניה על צריפין. באו לפתחיה ושאלו מה מתכוון לומר לנו אותו אילם...אמר להם פתחיה: ראו - יד אחת שם על עינו ויד שניה שם על מנעול הדלת - *סוכר*, יש מקום הנקרא: עין סוכר (ירושלמי שקלים, ה׳).

לכו שמה והביאו משם תבואה לאפיית שתי הלחם למקדש (שם).

והיכן היא בקעת עין סוכר?

הכפר עסכאר - הסמוך למחנה הפליטים בלאטה נמצא בגבולות המערביים של בקעת עין סוכר.

עבור לתוכן העמוד