פקיעין
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

פקיעין

פ - פקיעין:

כולנו מכירים את פקיעין - בגליל. אולם, קראנו בהגדה:

״מעשה בר׳ אליעזר ור׳ יהושע ור׳ אלעזר בן עזריה ור׳ עקיבא ור׳ טרפון שהיו מסובין בבני ברק.

ר׳ עקיבא הוא היחיד מבין התנאים שהיה בבני ברק. אם כן, מהיכן באו - דווקא בליל הסדר ועזבו את משפחתם?

״ת״ר ׳צדק צדק תרדף’, הלך אחר חכמים לישיבה, אחר ר׳ אליעזר ללוד, אחר ר׳ יוחנן בן זכאי לברור חיל, אחר ר׳ יהושע לפקיעין, אחר רבן גמליאל ליבנא, אחר ר׳ עקיבא לבני-ברק״ (סנהדרין ל״ב).

״ת״ר מעשה בר׳ יוחנן בן ברוקא ור׳ אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני ר׳ יהושע בפקיעין. אמר להם: מה חידוש היה לכם בבית המדרש היום? אמרו לו תלמידיך אנו ומימך אנו שותים״ (חגיגה ג׳, תוספתא סוטה ז׳).

רצף המקומות: לוד - ברור חיל - פקיעין - יבנא - בני ברק, מלמד כנראה שהמרחקים ביניהם לא הרחיקו עד פקיעין שכולנו מכירים בגליל העליון.

אלא: פקיעין - בקיעין זו - כנראה היה במקום כפר אל-קובייבה (קובבה), שעל חורבותיו נבנה מושב כפר הנגיד (בסביבת רחובות) הנמצא בסמוך ליבנה של ימינו.

עבור לתוכן העמוד