צמח
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

צמח

צ - צמח:

לו יכולנו בימים אלה ליסוע לראות את הכנרת הכמעט מלאה - היינו עוברים בצמח .

עיירה יהודית מתקופת המשנה והתלמוד.

שואלת התוספתא:

"איזו היא ארץ ישראל (לענין דיני שביעית)?... עיירות הסמוכות לספר מושיבין עליהן שומר, כדי שלא יפוצו נכרים ויבוזו פירות שביעית (תוספתא שביעית ד'),

עיירות המותרות (שהיו נוהגים בהן היתר), ואח"כ נאסרו, (כלומר: שכן היו חייבות) כי החזיקום כארץ ישראל (שם),

עיירות שמלכתחילה היו חייבות במעשרות בתחום ציציתא ... וכפר יערים ... וכפר צמח (שם),

ור' התיר כפר צמח [שלא יהיה חייב במעשרות) (שם).

וכן:

"רבי התיר בית שאן, רבי התיר קיסרין, רבי התיר בית גוברין, רבי התיר כפר צמח (ירושלמי, דמאי, ב').

חלק מחכמים התירו עיירות אלו, מפני שגרו בהן נכרים וחשבום לארץ העמים,

ואחרים חשבו לחייב כיתר יישובי הגליל שהכלילום כארץ ישראל

ורבי התיר אותן ואת כפר צמח בכללן.

מקומה של צמח שלנו - במקום הכפר בשם סמח.

עיתונאי בשנת תרפ״א: ״בצמח נמצאות כיום עשר משפחות יהודיות, מהם שלושה חנוונים, חמישה סנדלרים, סוחרים אחדים, שני פקידי רכבת וטלגרף ושני שוטרים יהודים״ (עיתון הפועל הצעיר).

במקום כידוע היתה תחנת רכבת בקו: חיפה-דמשק. התחנה הוותה בזמנו מקור חיים לכפר צמח.

במלחמת השחרור נכבשה צמח ע״י הסורים וכן הדגניות, ונכבשו חזרה על ידינו, מצב שהיה מיפנה חשוב בשמירה על הגליל.

עבור לתוכן העמוד