רומה / רומא
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

רומה / רומא

ר - רומה / רומא:

ישוב קדום בגליל התחתון בסמוך לבקעת בית נטופה.

״אמר לעשרה כתבו גט ותנו לאשתי... מנה אותן מהו?... ר׳ יוחנן משום ר׳ אלעזר דמן רומה ״ (גיטין ס״ז).

״ר׳ יוחנן בשם ר׳ אלעזר דמן רומא (ירושלמי גיטין ז׳).

״אמר ר׳ יהודה מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית גוריון בארומא שהיו מחלקין גרוגרות וצימוקים לעניים בשני בצורת, ובאים עניי כפר שיחין ועניי כפר חנניה ומחשיכין על התחום, למחרת משכימין ובאין״ (עירובין נ״א).

מסופר על רבי שהיה חבר נפש של אנטונינוס קיסר רומי, וכשמת אנטונינוס אמר רבי: נתפרדה החבילה
(עבודה זרה י׳).

מפגשיו של רבי עם אנטונינוס היו דבר יום ביומו, ביום ובלילה היו לומדים.

בסנהדרין צ״ח: מדברים חכמים בענייני תאריך בואו של בן דוד. ושם מסופר על ר׳ יהושע בן לוי ששאל את אליהו: והיכן הוא יושב? ענה לו אליהו: בפתחה של רומי (דקרתא-גרסא נוספת).

רש״י בשם מורו אומר שאין הכוונה בפתח העיר ממש, אלא גן עדן - הוא כנגד כל העולם, ואמר שבאותו צד של גן עדן מול פתח העיר נמצא המשיח.

האלשייך מסביר: ״מערה אחת היתה חצובה בין ציפורי (מקום מושבו של רבי) לבין רומי, והיה אנטונינוס הולך דרך המערה ללמוד עם רבי כל יום. וכי יעלה על הדעת שהייתה מערה מפולשת מכרך גדול של רומי עד לציפורי שהיא מהלך כמה חודשים והים הגדול בינתיים, והיה עובר אותה אנטונינוס הלוך וחזור ביום אחד?

אלא בעינינו ראינו עוד היום, שיש קרוב לציפורי עיר ששמה רומי שבה ישב אנטונינוס, וקראה על שמה של ״רומי״ על שם עיר מלכותו (אלשייך, שיר השירים).

בשוליה המערביים של בקעת בית נטופה נמצא הכפר רומאנה.

בסמיכות לכפר נמצאת חר׳ רומה וזחלנו במחילות המסתור המסועפות שמתחתיה.

עבור לתוכן העמוד