טבעון
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

טבעון

ט - טבעון

בשולי קרית טבעון - בחלקת אורנים נמצאת חורבת טבעון, וביהכ״נ שהיה במקום מתקופת החורבן.

טבעון נזכרת בחז״ל בכמה מקומות:

״מעשה בר׳ מאיר שקראה (את מגילת אסתר) בבית הכנסת בטבעין מיושב, והיו בני הכנסת יושבין.

כיון שגמרה מקצתה, נתנה לאחר וברך עליה״ (תוספתא מגילה, ב׳).

״אין מורידין לפני התיבה: לא אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין, מפני שקורין לאלפין עיינין, ולעיינין אלפין״.

רש״י במקום: אם היו עושין ברכת כהנים היו אומרים יאר - יער ולשון קללה הוא... (מגילה כ״ד).

״אבא יוסי חלי קופרי איש טבעון (משנה, מכשירין, א׳).

נמצאו במקום:

מערות קבורה, ובאחת מהן גלוסקמה שחרותה עליה ביוונית: מרים, שאול.

בית שערים - הידועה נמצאת בקרבת מקום, מהעבר הדרומי של ההר.

מושב כפר יחזקאל נקרא בראשיתו עין טבעון על שם המעיין בשטח שעליו הוקם המושב.

עבור לתוכן העמוד