סמאוי / סמא
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

סמאוי / סמא

ס - סמאוי / סמא

חורבה בשיפוליו המזרחיים של הר מירון.

נמצאו במקום:

פריטים אדריכליים וכן רצפת פסיפס.

במקום של בית הכנסת נמצא משקוף אדיר ממדים ואדן מאבן גזית עצומה כמסד לעמוד, אבני פסיפס צבעוניים מפוזרים בשטחו.

יתכן ומשם בא: יעקב דמן סמא. הנה הסיפור בגמ׳:

"ת״ר כשנתפס ר׳ אליעזר למינות (מינים תפסוהו לכוף אותו לעבודה זרה), העלאו לגרדום לידון, אמר לו אותו הגמון:

זקן שכמותך יעסוק בדברים בטלים הללו? אמר לו נאמן עלי הדיין. סבר אותו הגמון שעליו הוא אומר, אבל הוא לא אמר אלא כנגד אביו שבשמים.

אמר לו הואיל והאמנתי לך דימוס פטור אתה ופטרו מהגרדום. כשחזר לביתו נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו ולא קיבל עליו תנחומין.

אמר לו ר׳ עקיבא תרשיני לומר דבר אחד ממה שלימדתני. אמר לו אמור. אמר לו רבי שמא מינות בא לידך וישר הדבר בעיניך ועליו נתפסת.

 אמר לו ר׳ אליעזר: ר׳ עקיבא הזכרתני פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי ומצאתי אחד ויעקב איש סכניא שמו..." (עבודה זרה ט״ז+י״ז).

באחרית ימיו היה ר׳ אליעזר מנודה ותלמידיו לא באו לבקרו עד קרוב ליום מותו (סנהדרין ס״ח).

עוד מסופר על ר׳ אליעזר בירושלמי: יום אחד עבר בשוק ואישה אחת ניקתה את ביתה וזרקה את האשפה החוצה והאשפה נפלה על ראשו של ר׳ אליעזר. אמר לעצמו: היום חברי מקרבין אותי חזרה שנאמר: ״מאשפות ירים אביון...״ (ירושלמי מועד קטן, ג׳).

יעקב איש סכניא ובקוהלת רבה מופיע יעקב איש כפר סמא. יש אומרים שהיו 2 יעקב ויש אומרים סכניא היא סמא.

מיהו יעקב הזה? רוב המפרשים אומרים שהיה יהודי מומר.

כך או אחרת נמצאו במקום הכפר מערות קבורה.

כן נמצא במקום גרם מדרגות עם מעקה אבן היורדות אל המעיין שסיפק מים לכפר.

סמאוי / סמא / סכניא של אז - היום הוא כפר שמאי בסמוך למירון.

 

 

עבור לתוכן העמוד