עייתלו / היתלו
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

עייתלו / היתלו

ע - עייתלו / היתלו

״רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית...״ (יבמות נ״ט).

״מעשה בריבה אחת בהיתלו..." (תוספתא, נדה, א׳).

״מעשה בריבה אחת בעייתלו... וכי יש קדשים בעייתלו? אלא בשנעשו לטהרת הקודש ולא לחולין״

(ירושלמי, נדה, א׳).

היכן היא היתלו / עייתלו שחכמים הזכירוה בכמה מקומות עם סיפורים שונים על אותה ריבה?

ויותר מכך - נמצאו בה:

רצפת פסיפס, כותרת עם מנטרת 7 קנים חקוקה עליה, אבני גזית.

נראה כי תושבי עייתלו היו חסידים שהיו אוכלים על טהרת מי חטאת.

עייתלו – היה מקום מושבה של המשמרת הרביעית של הכהנים: שעורים.

נמצא במחזור בני רומא בכתבי יד: כהן עייתלו.

(מקור: ספר פשר דבר, יעקב רייפמאנן, ווארשא תר״ה, 1845).

עייתלו של חז״ל הסמוכה לציפורי - היום הכפר עילוט.

עבור לתוכן העמוד