פטום
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

פטום

פ - פטום

חורבת פטום נמצאת בסביבת חורבות נוספות המעידות על יישובים / שכונות של יהודים מימי הבית השני והלאה.

בין האתרים: עדולם, עיתרי, בורגין, מדרס ועוד...

האזור עשיר בממצאים מהלקןפה הזו ולאחריה.

נמצאו במקום ובסביבתו:

משקופים, אבני גזית, בורות מים, מערות קבורה, פסיפסים, מחילות מסתור מתקופת נרד בר כוכבא, גתות, קולומבריום, גלוסקמאות ועוד...

בורגין (500 מטר מפטום) - מזוהה עם כפר ביש:

"דאמר רב יהודה אמר רב אסי 60 רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים,

חוץ מ-3 שהיו בהן כפלים כיוצאי מצרים. אלו הן: כפר ביש, כפר שיכלייא וכפר דיכריא.

למה נקראו כך: כפר ביש - דלא יהבי ביתא לאושפיזא" (לא היו מספיק בתים לאכלס את כל תושביו), (גיטין נ״ז).

"3 כפרים כל אחד ואחד היה מוציא כפליים כיוצאי מצרים. כפר ביש... ולמה קרי לו כפר ביש דלא הוון מקבלין לעבורא״

(ירושלמי, תענית , ד׳).

מכאן אנו למדים: כפר ביש = בורגין - היתה עיירה גדולה בימי המשנה והתלמוד שהיתה מורכבת משכונות, ופטום הצמודה - היא אחת מהן.

מסלול הליכה קלה (כ- 2-3 שעות) בפארק עדולם עובר בין האתרים האלה: בורגין, פטום, עתרי, עדולם, רבוא, קנים, מדרס ועוד...

עבור לתוכן העמוד