תילה
צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

תילה

ת - תילה

חורבה ובה שרידי ביכ״נ בנגב, צפונית לקיבוץ להב.

באונומסטיקון של אבסביוס אשר חיבר רשימת שמות בארץ ישראל בסביבת שנת 300 מופיע המשפט הבא:

״היום - כפר גדול של יהודים כט״ז מילין מבית גוברין בדרומא״.

דרומא - הוא שם כללי של חבל בארץ ישראל מדרום לחברון.

אגרת שנשלחה ע״י רבן גמליאל והזקנים מירושלים ליהודים ברחבי הארץ והעולם בנושא עיבור השנה נאמר:

"מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו עומדים על גבי מעלות בהר הבית ויוחנן סופר הלך לפניהם

ואמרו: כתוב לאחנא בני גלילה עילאה (גליל עליון) ולבני גלילה תחתא (תחתון) ולאחנא בני דרומא עילאה (עליון)

ובני דרומא תחתא שלמיכון יסגא ..." (תוספתא, סנהדרין, ב׳).

מקובל לומר שהדרום התחתון הכוונה - מדרום לחברון עד שפלת יהודה: להב, שומריה ועוד....

נמצאו במקום:

שרידי בית גדול ובהן עמודים גדולים.

חפירות שהתקיימו להקמת מבנים בקיבוץ להב נתגלו פריטים אדריכליים, אבני גזית גדולות ובהן:

משקוף מעוטר במדליונים ובתוכם תבליט של מגן דוד.

משקוף שבור עם חיקוק של סהר וכוכב, שכמותם נמצאו בכמה אתרים יהודיים בסביבה ובכלל זה מנורת 7 הקנים.

נזכיר בהזדמנות זו כי באזור נמצאים חורבות בתי כנסת נוספים וביניהם ביכ״נ רמון הקרוב לגדרות קיבוץ להב.

כמו כן, נמצאו בסביבת חורבת תילה מערות קבורה.

עבור לתוכן העמוד